HOUSE OF WELLBEING

by Stina Norbye

Finns det genvägar till ett bättre mående?

Med min erfarenhet kan jag säga att – ja det finns det.

Vi måste givetvis göra en del av arbetet själva, men det behövs inte så stor insats som vi ibland kanske tror. Liten insats kan ge stor effekt. Tricket är att göra rätt insats och med kontinuitet. Jag hjälper dig att hitta vilken insats som ger störst resultat. Jag har sett det fungera i snart 25 år genom mina behandlingar och kurser.

En människas välmående påverkar såväl arbetsplatsen som relationerna positivt. Jag är övertygad om att en tidig insats är nödvändig för att minimera onödig tidskrävande rehabilitering, fysiska symtom och sjukskrivning.
Mitt bidrag för att tillmötesgå detta är en hög tillgänglighet.

De metoder jag arbetar med är västerländskt evidensbaserade metoder som också kallas för komplementärmedicinska metoder. Jag arbetar med akupunktur, coachande samtal, mindfulness och medicinsk qigong. Dessa utgör en idag godkänd del av svensk sjukvård. 
Från den västerländska medicinen använder jag mig av förklaringsmodeller och perspektiv inom neuro-motivations – och välmåendeforskning. Komplementärmedicin är icke – farmakologiska metoder för att lindra psykisk ohälsa så som oro, ångest, stress, depression, abstinens, sömnproblem och smärta. De fungerar utmärkt som komplement till annan pågående behandling. De är metoder utan negativa biverkningar, ger ofta en omedelbar effekt, låg tröskel in, enkla och går snabbt att lära sig.

Helt enkelt genvägar till ett bättre välmående. Snabbt, tidseffektivt och långsiktigt – det vinner vi alla på.

Men hur? Det tricket hjälper jag er med!

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans. Välkommen!