Anmälningsvillkor

 

Anmälan är bindande

I samband med anmälan till kurs skickas en anmälningsbekräftelse från mig inom några dagar per mail. I anmälningsbekräftelsen står det hur, vart och när du senast ska erlägga kursavgiften. Om aktuell kurs har en anmälningsavgift kan du välja att betala den direkt vid anmälan eller snarast efter att anmälningsbekräftelsen kommit. Återstående del av kursavgiften betalas enligt anvisning i anmälningsbekräftelsen.

Inställd kurs

Jag förbehåller mig rätten att ställa in eller skjuta upp kurser och utbildningar vid sjukdom, för få anmälda och vid händelser som är utom min kontroll, t.ex. force majeure. Om kursen blir inställd eller om du betalat anmälningsavgift men inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. All återbetalning sker senast inom en månad.

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du gjort din anmälan. Har du frågor eller vill avboka din anmälan, kontakta e-post: stina@houseofwellbeing.se eller via SMS på tel 0760-36 36 18. Ange datum för aktuell kurs, kursens namn samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även till vilken bank och bankkonto återbetalning skall ske. Sker avbokningen inom 14 dagar efter anmälan har du rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

Avbokning

Förutom vad gäller ångerrätten inom 14 dagar enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med kursstart. Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/utbildning, kan deltagaren omboka sin plats till ett annat kurstillfälle (deltagaren får således kursavgiften till godo).

Intyg

Intyg på genomförd kurs erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda och full betalning erlagts. Underlag för kursintyg arkiveras i maximalt fyra år efter avslutad kurs.

Ändringar

Jag, Stina Norbye, förbehåller mig rätten att utan förvarning göra ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel, samt ändringar av studieregler.

Ljud, bildupptagning och copywright

Filmning, fotografering eller bild- och ljudinspelning är ej tillåten utan särskilt tillstånd från kursledaren. Observera att kursmaterialet och filmerna är skyddade av upphovsrätten och får därför inte spridas eller kopieras.

Övriga frågor

Du är välkommen att vända dig till oss med eventuella övriga frågor vi e-post: stina@houseofwellbeing.se