Coachande samtal

Samtal för hållbar prestation och ökat välmående

Samtalet ger Individuella strategier för hur du med hjälp av insikter, kunskap och självkännedom, skapar rätt förutsättningar för ett inre psykologiskt lugn, känslomässigt lugn och minskad stress. Samtalen syftar också till att ge de verktyg du själv kan arbeta med för att skapa en långsiktig förbättring av din fysiska och psykiska hälsa. Ett samtal kan räcka långt! 

Samtalen ges via mobil eller ZOOM.

Samtal för hållbar prestation och ökat välmående

Samtalet ger Individuella strategier för hur du med hjälp av insikter, kunskap och självkännedom, skapar rätt förutsättningar för ett inre psykologiskt lugn, känslomässigt lugn och minskad stress. Samtalen syftar också till att ge de verktyg du själv kan arbeta med för att skapa en långsiktig förbättring av din fysiska och psykiska hälsa. Ett samtal kan räcka långt! 

Samtalen ges via mobil eller ZOOM.

Kontakta Stina för tidsbokning coachande samtal