Företagshälsa

Tack vare min långa erfarenhet med personal och chefer i coachande samtal, behandlingar och på kurser, så ser jag fort en klok, snabb och den mest realistiska åtgärden till ett bättre mående såväl fysiskt som psykiskt. 

Samtliga av de metoder jag använder bygger på hjälp till självhjälp. De fungerar som ett ypperligt komplement till andra pågående rehabiliteringsinsatser eller så kan de själva vara fullt tillräckliga som enda företagshälsa. Ibland kan flera metoder till och med lyfta och stärka varandra. Delaktighet och kunskap om sin egen välmåendeprocess skapar ökad motivation till förändring.

Tricket är att använda rätt metod. När individen har lärt sig metoden kan hon också arbeta med sitt välmående på egen hand. Ett skräddarsytt program och personlig kontakt skapar en personcentrerad vård och vinsterna i att få en individuell behandlingsplan är många.

Sjukskrivningar. Min erfarenhet är att anpassningsstörningar på arbetsplatsen, reaktioner på svår stress och sömnproblem skapar onödigt långdragna processer som ofta leder till sjukskrivningar. Dessutom är psykisk ohälsa en bidragande orsak till fysiska symtom som bland annat huvudvärk, ångest, smärta, spänningar och försämrad sömn.

Mer om företagshälsa

En workshop eller ett längre samarbete med Stina syftar till att inspirera och motivera medarbetare till ett bättre välmående, hållbar prestation och effektiv återhämtning. På en kurs, coachande samtal eller en workshop lär sig medarbetarna konkreta och enkla metoder för att bättre hantera inre och yttre påfrestningar. Metoder som dessutom främjar hälsan, bättre sömn och mental hållbarhet.

Kontakta mig så gör vi det optimala upplägget för just er arbetsplats.

Mina fördelar

289014262_394785015963759_1781180517342565655_n

Föreläsning

Jag föreläser gärna. Föreläsningarna utgår från österländsk och västerländsk välmåendeforskning och stresshantering – en kombination som är uppskattad och lärorik.

Föreläsningarna och workshops skräddarsys efter era behov och önskemål.

Pris enligt överenskommelse.

Bra att veta: 
Föreläsningarna möter kriterierna för skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet.
Avdragsgillt för företag och anställda kan använda sitt friskvårdsbidrag.

289014262_394785015963759_1781180517342565655_n

Föreläsning

Jag föreläser gärna. Föreläsningarna utgår från österländsk och västerländsk välmåendeforskning och stresshantering – en kombination som är uppskattad och lärorik.

Föreläsningarna och workshops skräddarsys efter era behov och önskemål.

Pris enligt överenskommelse.

Bra att veta: 
Föreläsningarna möter kriterierna för skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet.
Avdragsgillt för företag och anställda kan använda sitt friskvårdsbidrag.

Stresshantering – workshop

Behöver ni stresshantering på ert företag? Stress, negativitet, oro och orkeslöshet drabbar många medarbetare. Genom att belysa stressens negativa biverkningar sker oftast förändringar på arbetsplatsen. Denna workshop kan också fungera bra som teambuildning.

Pris enligt överenskommelse.

Bra att veta:

Workshop för företag möter kriterierna för skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet. Avdragsgillt för företag och anställda kan använda sitt friskvårdsbidrag.

• Besöket inkluderar ett inspirerande föredrag om egen stresshantering och spännande teori varvas med övningar.

• Som grund ligger alltid välmåendeforskning från väst som kombineras med österländsk kunskap.

• Stina delar med sig av viktiga och enkla metoder som alla kan tillämpa.

• Denna workshop gynnar såväl medarbetaren som  företaget genom en mer välmående personal och därmed lägre sjukskrivningstal.

• Workshopen skräddarsys efter era behov och önskningar.

Några av mina härliga kunder