Om Stina Norbye

Stina bild hemsida 2
 
 • Kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap
 • 2-års studier vid amerikanska universitet i bl.a. Psykologi, kost-och näringslära samt beroendeproblematik
 • Diplomerad akupunktör, Qigonginstruktör och Helhetsterapeut från Neijing Akademin
 • Praktisk erfarenhet av arbete med Qigong och akupunktur vid kinesiska sjukhus (Beijing och Shanghai) samt från behandlingshem för missbrukare i Sverige
 • Mångårig erfarenhet som coach och handledare såväl privat som företag
 • Studerat och arbetat ett flertal år i bl.a. Frankrike, Schweiz, USA och Kina
 • F.d. elitidrottare med tennis som huvudsaklig inriktning

Min passion för hälsa och välmående har varit med mig länge. Redan i tidig ålder startade jag med många olika former av fysisk träning. Yoga och kampsport kom tidigt i min väg.

Jag har arbetat och utbildat mig i Qigong, samtal och akupunktur i decennier. I över tio år var jag delägare och lärare vid Neijing Akademin, en av Sveriges största och äldsta skolor i akupunktur och kinesisk medicin.

Intresset för sambandet mellan psyke och kropp har lett mig till en djupdykning inom psykologin och i den österländska läkekonsten. Parallellt har jag utbildad mig inom västerländsk välmåendeforskning. 
Från den västerländska medicinen använder jag mig av förklaringsmodeller från perspektiv inom neuro-, motivations- och välmåendeforskning.

I min undervisning, behandling och coachning vill jag ge det bästa från båda vetenskapsgrenarna – öst och väst – då de kompletterar varandra så väl. Att integrera båda synsätten är min stora styrka och jag ser dagligen hur uppskattat och effektivt det är. Resultatet är ett ökat välmående hos mina klienter och kursdeltagare.

Stina bild hemsida 2
 
 • Kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap
 • 2-års studier vid amerikanska universitet i bl.a. Psykologi, kost-och näringslära samt beroendeproblematik
 • Diplomerad akupunktör, Qigonginstruktör och Helhetsterapeut från Neijing Akademin
 • Praktisk erfarenhet av arbete med Qigong och akupunktur vid kinesiska sjukhus (Beijing och Shanghai) samt från behandlingshem för missbrukare i Sverige
 • Mångårig erfarenhet som coach och handledare såväl privat som företag
 • Studerat och arbetat ett flertal år i bl.a. Frankrike, Schweiz, USA och Kina
 • F.d. elitidrottare med tennis som huvudsaklig inriktning

Min passion för hälsa och välmående har varit med mig länge. Redan i tidig ålder startade jag med många olika former av fysisk träning. Yoga och kampsport kom tidigt i min väg.

Jag har arbetat och utbildat mig i Qigong, samtal och akupunktur i decennier. I över tio år var jag delägare och lärare vid Neijing Akademin, en av Sveriges största och äldsta skolor i akupunktur och kinesisk medicin.

Intresset för sambandet mellan psyke och kropp har lett mig till en djupdykning inom psykologin och i den österländska läkekonsten. Parallellt har jag utbildad mig inom västerländsk välmåendeforskning. 
Från den västerländska medicinen använder jag mig av förklaringsmodeller från perspektiv inom neuro-, motivations- och välmåendeforskning.

I min undervisning, behandling och coachning vill jag ge det bästa från båda vetenskapsgrenarna – öst och väst – då de kompletterar varandra så väl. Att integrera båda synsätten är min stora styrka och jag ser dagligen hur uppskattat och effektivt det är. Resultatet är ett ökat välmående hos mina klienter och kursdeltagare.

Mina uppdrag idag

House of Wellbeing by Stina Norbye
Privathälsa•Företagshälsa•Utbildning
Föreläsare och talar som inspiratör på företag, kursgårdar och retreats om hållbar hälsa med kunskap från väst och öst.
Utbildar och behandlar i öronakupunktur, medicinsk qigong och leder coachande samtal.

Utbildningsansvarig: 
•Basmedicinsk utbildning motsv. 60hp i anatomi, fysiologi och sjukdomslära
•Distal Needling utbildning, fördjupade kunskaper i akupunktur för främst smärtlindring

Öronakupunktur i Sverige
Arbetar tillsammans med Kajsa Landgren som lärare och kursansvarig på Öronakupunktur i Sverige där vi utbildar bland annat personal inom psykiatrin och behandlingshem.  https://www.oronakupunktur.se/

Naturunderstödd rehabilitering (NUR), Grön rehabilitering
Föreläser och undervisar i stresshantering, mindfulness och Qigong på på uppdrag av Västra Götalands region.

Seam Gym och Yoga Center
Aspens Fabriker

Jag erbjuder behandlingar i akupunktur, coachande samtal och Qigong på en privat mottagning i Falköping.
Även NADA-öronakupunktur i grupp för lindring av smärta, oro, ångest och stress.

Kandidatexamen i Kognitiv neurovetenskap (180 hp, Skövde högskola)
Positiv psykologi, Psykologisk coachning och välbefinnande, Beteendevetenskap, Motiverande Intervju (MI), välbefinnandeforskning, neuropsykologi och hjärnans funktioner i samband med tankar, känslor och beteende. 

Anatomi, Fysiologi samt sjukdomslära (30 hp, Vårdhögskolan i Malmö)

Qigonginstruktör
3-årig instruktörsutbildning i Qigong vid Mediqi Akademin och Neijing Akademin. 
Qigongstudier och utbildning vid Shanghai Hospital, Beijing militärsjukhus och i Bedaihe (Kina).
Flertalet Qigongutbildningar (USA).

Akupunktör
3-årig utbildning i Kinesisk medicin och akupunktur (Neijing Akademin).
Akupunkturstudier inkl. praktik vid Shanghai hospital (Kina).
Medlem i Svenska Akupunkturförbundet.

Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR (4 hp, Örebro Universitet).

Ashtanga Yoga intense training, completion of primary series 
(Miami, USA).

Tennis och studier (Weber State University och Boise State University (USA).
Psykologi, beroende och hälsa.

Engelska, allmän inriktning (80 hp, Lunds Universitet).