Qigong

Practicing Qigong is so simple and so powerful. You cannot do it wrong. You can only do it good, better and best.

– Chunyi Lin

Vad är Qigong?

Qigong kallas också för Medicinsk Qigong eftersom det anses vara välgörande för vårt immunförsvar och hälsa.

Tonvikten läggs
på fysiska rörelser, koncentration och andning. Qigong utförs långsamt och mjukt.

Du rör dig lätt och utan ansträngning. Denna långsamhet och avslappning minskar per automatik stress och skapar en skön stillhet.

Lugnet i Qigong
Just avslappning och skön sinnesstämning är grunden i qigongträning och anses vara en förutsättning för att kunna skapa en bättre balans i livet. I Västerländsk medicin förklaras många av de positiva effekterna med ett påslag av det parasympatiska nervsystemet (lugn och ro), påverkan på vagusnerven, ökad mängd endorfiner (smärtlindrande och immunhöjande) och en ökad halt av DHEA (ett hormon som har läkande och uppbyggande effekter i kroppen, även kopplat till minskat åldrande). 

Tai Chi och Qigong 
Det finns likheter men också skillnader. Tai Chi är en gren av qigong som uppstod för cirka 800 år sedan. En gren med ett större fokus och inriktning mot kampsport medan Qigong har ett större fokus och inriktning mot hälsa, återhämtning och inre stillhet. 

Yoga och Qigong
Qigong kommer från Kina och Kinesisk Medicin medan yoga kommer från Indien och Ayurvedisk medicin. Båda är välbeprövade träningsformer för ökat välmående sedan tusentals år tillbaka. Men det finns några skillnader; i modern yoga finns ett fokus på stretching, att utföra rörelserna från stretch till ännu mera stretch. I qigong däremot utförs rörelserna med avslappnad kropp- långsamt, mjukt och lugnt. Båda formerna är ett väldigt bra komplement till varandra. Det sägs att yoga och qigong är kusiner. Qigong den mindre kända kusinen för att den arbetar mer med lugn på insidan – inre styrka. Yogan är mer extrovert, ger lättare muskler och syns mer. De trivs väldigt bra i varandras sällskap och kompletterar varandra väl. Att utöva båda är i allra högsta grad balanserande.

Fördelar med Qigong

Hur jag kom i kontakt med qigong

Min första kontakt med Qigong skedde under det tidiga 90-talet i Sverige som i Kina.

Min nyfikenhet tog mig på flera resor till Kina med praktik på Qigongsjukhus med fördjupade kunskaper och träning. Jag fick möjligheten att följa Qigonglärare på nära håll och ta del av deras häpnadsväckande goda resultat i läkning.

Jag inspirerades också av att se de äldre i Kina som utförde Qigong i parkerna. De såg så unga ut trots sin höga ålder. Deras kroppar var viga och de utstrålade ett behagligt lugn.

Det är upplevelser som än idag motiverar mig till min egen träning och att fortsätta lära ut denna österländska skatt.

Qigong i Sverige

I Sverige räknas Qigong som en komplementärmedicinsk metod. En metod räknas som komplementärmedicinsk om den har ett visst forskningsstöd och det finns en rimlighet i att den har effekt. 
Det betyder att Qigong kan användas i svensk sjukvård som ett komplement till annan behandling.

Andra komplementärmedicinska metoder som idag används i svensk sjukvård är exempelvis yoga, mindfulness, basal kroppskännedom, taktil massage, naturunderstödd rehabilitering (grön rehabilitering), djurassisterad terapi och akupunktur.

År 2009 publicerads den första svenska doktorsavhandlingen om Qigong- “Qigong in Daily Life” av John Jouper, doktor i idrottsvetenskap vid Örebro Universitet.